Återvinning & miljö för er i Nässjö & Eksjö med omnejd
0380-55 46 80
info@nassjomiljo.se
Mån - Fre: 7 - 16
  • Vi ger gamla produkter nytt liv

    Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Behållare och Containrar

Läs mer här
 
Sorteringsguide

Läs mer här
 
Kontakta oss

Läs mer här
 
Varför källsortera
Dina sopor kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera kan vi skydda oss och spara en massa resurser.
EN bättre värld

Genom att sortera dina sopor väl kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljö.

Mindre växthusgaser

Materialåtervinning av avfall från uttjänta produkter till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska både klimatpåverkan och energianvändningen.

gamla saker blir nya

Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

ökar miljömedvetandet

Studier visar också att om man aktivt källsorterar och återvinner, även om man inte direkt tänker på det, påverkar det ofta ens övriga beteende till att bli mer miljömedvetet.

Sorteringsguide

Genom sortering och återvinning skapar vi en bättre miljö inför framtiden. Det är viktigt att vi alla hjälps åt. I vår sorteringsguide finns all information du på bästa möjliga vis skall hantera ditt avfall.

Klicka här för komplett sorteringsguide