Batterier - Nässjö Miljö & Återvinning AB
0380-55 46 80
info@nassjomiljo.se
Mån - Fre: 7 - 16
Vad letar du efter?

Batterier

Vad händer med dina batterier?

Batterier

Batterier

Ja Nej
Småbatterier Övrig elektronik
Mobiltelefonbatterier  

Vad är bilbatterier för oss?

Alla bil- och fordonsbatterier är farligt avfall. De innehåller bly och är märkta med den kemiska beteckningen ”Pb”.

 

Avfallets resa

Batterierna läggs på lastpall med krage alternativt i en tät container tillverkad i syrafast material. Batterierna lastas och transporteras till återvinning. I första fasen krossas batterierna för att syran ska kunna separeras från övrigt material. Nästa steg i processen är att batterierna smälts ner i en speciell ugn. Smältningsprocessen innebär att blyet skiljs från annan metall och övriga föroreningar.

 

Vad händer sedan?

Allt bly från skrotbatterierna går till återvinning och smälts till nya blytackor. Batterisyran renas. Plastdetaljerna går till energiutvinning. Svavelrester upparbetas och används vid tillverkning av nya kemikalier främst till svavelsyra.

Print
8912